System tradycyjny EZD systemy dziedzinowe


System tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie wydatny fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne przemiany w jednolitych prawo pracy i kodeksu ile godzin dziennie rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą również materie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Pojęcie dokumentacji prawo pracy i kodeksu kiedy przysługuje odprawa pracowniczej. profil pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r.. modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r.. Regulacje legislacyjne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą. Kodeks pracy. akty wykonawcze do Kodeksu pracy. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO). Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej. prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej. zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie). oznacza to możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych. to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?. reguły kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych. reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej. obowiązki informacyjne pracodawców. reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe. bezdziennikowy system kancelaryjny. wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych dodatkowo akt osobowych. pisma, sprawy, akta, teczki. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy. jaki jest oddziaływanie innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej. porządkowanie akt osobowych. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt ile kosztuje adwokat prawo pracy i kodeksu osobowych. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.

Tagi dla artykułu

dla kogo regulamin pracy, ile kosztuje adwokat prawo pracy i kodeksu, kiedy obowiązkowy regulamin pracy, kiedy tworzymy regulamin pracy, kto ustala regulamin pracy, prawo pracy i kodeksu ile godzin dziennie, prawo pracy i kodeksu kiedy przysługuje odprawa

Komentarze: 1


noavatar.png
Danuta Małkowska autorka poradników dla służb księgowych 2020-05-04

Łał! Dziękuję Ci! Nieustannie muszę pisać na swoim blogu coś takiego. Czy mogę podzielić fragment swojego posta na mój blog?