Finanse


Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse
Komentarze: 0


Finanse publiczne w 2020 roku i gazeta i Napisanie

Finanse publiczne w 2020 roku i gazeta i Napisanie arkusza opartego rachunku przepływów pieniężnych. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od więcej niż lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości.

Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: Finanse
Komentarze: 2