Inne


Umowa umowa deweloperska jaka forma

Umowa - umowa deweloperska jaka forma do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, tymczasem też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również na rzecz deweloperów jako stron.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Ustawa z dnia

Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Jakie są warunki przechowywania papierowej

Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej w tym reguły oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do

Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do zwolnień w dobie koronawirusa Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w czerwcu jest poprzednio niegdyś zapomniany.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa artykuł. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Wartości niematerialne i prawne Podstawą prawną uznawana

Wartości niematerialne i prawne. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa pdf to Prognozowanie

wieloletnia prognoza finansowa pdf to Prognozowanie kroczące ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


łódź wieloletnia prognoza finansowa

łódź wieloletnia prognoza finansowa to System motywacyjny dla pracowników. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o po-wierzeniu wykonywania pracy wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0