COVID19 Otwarcie ofert nieobecność wymogu jawności nowy termin


COVID-19 Otwarcie ofert - nieobecność wymogu jawności nowy termin otwarcia nowe obowiązki przed otwarciem ofert i po dokonaniu tej czynności od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych udzielania zamówień - także poniżej progów. Mnogość ekspertów uważa, że uprzednio współcześnie trzeba zapoznać się z nowymi rozwiązaniami żeby bezpiecznie co to jest elektronizacja zamówień publicznych stosować się wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, którzy do tej pory nie stosowali narzędzi elektronicznych. Dla tych urzędów będzie to największe wyzwanie. W trakcie wpisu na blogu omówimy m.in. wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców (oświadczenie wstępne wykonawcy, JEDZ, E-dokumenty urzędowe), oferty w postępowaniu elektronicznym (reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych, otwarcie ofert, wyjaśnienia treści oferty także poprawa omyłek w elektronicznych ofertach, odrzucenie oferty), nowe regulacje dot. wadium oraz obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego. Wpis na bloguo zamówieniach adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jakże również na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego wpisu na blogu jest także przełożony jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Zobacz COVID-19 rozwiązania szczególne przyjęte w tzw ustawie o COVID-19

Tagi dla artykułu

co to jest elektronizacja zamówień publicznych, elektronizacja zamówień, elektronizacja zamówień krajowych, elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych, elektronizacja zamówień rozporządzenie