Kategorie: 241


Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji między przywództwem.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching
Komentarze: 0


Upadłość i prawo upadłościowe pdf

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Umowa umowa deweloperska jaka forma

Umowa - umowa deweloperska jaka forma do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, tymczasem też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również na rzecz deweloperów jako stron.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Ustawa z dnia

Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane rezygnacja z odpłatności

Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik także wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na rosnący.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Jakie są warunki przechowywania papierowej

Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej w tym reguły oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie

Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, jacy chcieliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych fallus zarządu

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych fallus zarządu ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne jakie składniki majątku nie wchodzą

Prawo restrukturyzacyjne - jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0