Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie


Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i ustawa o ochronie danych osobowych 5 sierpnia 2010 Szkolenie zostało opracowane w sprawie pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa jak przeprowadzić audyt ochrony danych osobowych danych osobowych w odniesieniu do aktywności Administratora również podmiotu danych. Podczas artykułu o RODO uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, ażeby przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu m.in. PN-ISO/IEC 27005 również 31000, wywiązać się kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków na rzecz ochrony danych DPIA. Wzór arkusza Uczestnicy artykułu o RODO otrzymają wzór arkusza do szacowania ryzyka dodatkowo przykładową autorską metodykę prowadzącego. Funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji Wiedza fachowa odnośnie do kodeksów prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych dodatkowo umiejętności wypełnienia zadań, o jakich mowa w art. 39 RODO – to warunki stawiane Inspektorom Ochrony Danych. Wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych przez przepisy RODO nie są tożsame ze stawianymi wcześniej Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Osoba powoływana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych powinna być wyznaczana na podstawie kwalifikacji zawodowych – powinna posiadać odpowiednią wiedzę w obszarze ochrony danych osobowych, a poziom znajomości fachowej powinien być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w toku organizacji (wyższy poziom znajomości jest wymagany w przypadku przede wszystkim skomplikowanych procesów przetwarzania, przetwarzania dużej ilości danych szczególnych kategorii, podmiotów regularnie przekazujących dane do państw trzecich). IOD powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu kodeksów i praktyk sektorowych w obszarze ochrony danych osobowych, a podobnie dogłębną znajomość RODO. Jednocześnie powinien posiadać odpowiedni zasób informacji na temat: procesów przetwarzania, systemów informatycznych także zabezpieczeń stosowanych u administratora, sektora w którym działa administrator, procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki. Czy wiesz Jakie podmioty zobowiązane są do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Jaki jest status IOD w organizacji? Jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Jak skutecznie przewodzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych? W jaki sposób pod rządami RODO uregulowana jest problem przekazywania danych do państwa trzecich? Jak wykonać się do kontroli PUODO? Jak przeprowadzić analizę ryzyka? Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Terminologia i definicje zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Wymagania RODO dotyczące szacowania ryzyka zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Szacowanie niebezpieczeństwa na podstawie wybranych wzorów ISO (m.in.: 27005:2014, 31000:2012) . Ogólna analiza niebezpieczeństwa również przesłanki do wykonania oceny skutków na rzecz ochrony danych DPIA. Szacowanie niebezpieczeństwa bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do aktywności Administratora. Inwentaryzacja i ocena aktywów (procesów, systemów) zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Identyfikacja i ocena zagrożeń również podatności zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Identyfikacja i ocena skutków (następstw/wpływu) zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Ocena prawdopodobieństwa urzeczywistnienia zagrożeń zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Ocena i kryteria akceptacji ryzyka zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Informowanie, monitorowanie, konsultowanie i przegląd ryzyka. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób przez pryzmat motywu 75 RODO, zbioru praw i wolności zagwarantowany w Konstytucji RP i Karcie Praw Podstawowych UE. . Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) z wykorzystaniem normy ISO/IEC 29134:2017, wytycznych WP29 również komunikatu PUODO. Kryteria do wykonania DPIA – rozbiór progowa zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Proces oceny skutków dla ochrony danych DPIA zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Ustalenie kontekstu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Określenie zasad przetwarzania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Oszacowanie niebezpieczeństwa zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Zatwierdzenie DPIA zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Postępowanie i programowanie działań zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Tagi dla artykułu

jak przeprowadzić audyt ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych z 1997 r, ochrona danych osobowych żołnierzy

Komentarze: 1


noavatar.png
zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych 2020-04-28

Laza Chwalisławo