42c karty nauczyciela


Wniosek o udzielenie informacji z centralnego

Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania stosunku pracy,.

Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2