aktywa trwałe a majątek trwały 2020


rzeczowy majątek trwały 2020

rzeczowy majątek trwały 2020 definicja dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie również tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 2