art. 90 prawo budowlane komentarz


Użytkowanie obiektu budowlanego

Użytkowanie obiektu budowlanego. W poradniku Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono szczegółowo tematykę procesu inwestycyjnego. Pozycja bibliograficzna.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Budownictwo
Komentarze: 1


Zastosowanie Międzynarodowych

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości. Zmiany w zasadach wyboru firmy audytorskiej komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne za miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, zyskania innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2