gdzie fundacja składa sprawozdanie finansowe


Przeczytaj kiedy fundacja nie płaci podatku i Organizacje

Przeczytaj - kiedy fundacja nie płaci podatku i Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami lub organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, a wspólną cechą charakterystyczną jest brak powiązań z władzą publiczną. Do organizacji pozarządowych zaliczamy.

Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Fundacje NGO
Komentarze: 0


kosztami organizacji pozarządowej w tym:

Zobacz jak złożyć sprawozdanie fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg nader ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, aktualnych od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie dla organizacji.

Dodany: 2019-11-21 | Kategoria: Fundacje
Komentarze: 0