gdzie jest ogłoszona upadłość konsumencka


komornik a Upadłość konsumencka w 2020 roku a i nowelizacja

komornik a Upadłość konsumencka w 2020 roku a i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skrajność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciwko konsumentom trybunał będzie z urzędu badał, lub doszło do przedawnienia to znaczy nie. Skuteczne dochodzenie należności również procedura upadłościowe.

Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: Upadłość konsumencka
Komentarze: 2