jak księgować środki trwałe o niskiej wartości


Prowadzenie ewidencji środków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 0


Prowadzenie ewidencji środków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a zarówno pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz wielkość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona kwota środków trwałych, obejmuje własność.

Dodany: 2020-01-20 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 3