jak wygląda egzamin na doradcę podatkowego


Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Egzamin na doradcę podatkowego Testy. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, jakie uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby ustawowe wpisane do prowadzonego poprzez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób.

Dodany: 2020-01-18 | Kategoria: Doradca podatkowy
Komentarze: 2