jakie środki trwałe 2020 podlegają amortyzacji


Prowadzenie ewidencji środków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 0