jakie środki trwałe nie podlegają amortyzacji


jakie są dozwolone uproszczenia w obszarze amortyzacji na

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku poprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od momentu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia.

Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne
Komentarze: 3