kogo nie obowiązuje czas pracy kierowcy


Zasady pracy zespołu Mobbing i dyskryminacja

Zasady pracy zespołu Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i kiedy niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu przypadków na jedną osobę, mimo to może zarówno tyczyć się grupy ludzi. Z roku rocznie problem jest coraz z większym natężeniem poważny, a numer pozwów trafiających.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0