nomenklatura scalona od kiedy


Leksykon VAT Janusz Zubrzycki Projekt zakładowego

Leksykon VAT Janusz Zubrzycki. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania.

Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0