ochrona danych rodo


Przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania

Przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO
Komentarze: 1