polityka rachunkowości fundacji 2020


Komentarz do przychodów i kosztów Artykuł niezbędny

Komentarz do przychodów i kosztów. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek.

Dodany: 2020-01-16 | Kategoria: Rachunkowość fundacji
Komentarze: 2