prawo o stowarzyszeniach


Zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości

Zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji). Plan kont organizacji pozarządowej. Zasady ujmowania na kontach księgowych operacji powiązanych z: funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami,.

Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Prawo o stowarzyszeniach
Komentarze: 1


Zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości

Zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji). Plan kont organizacji pozarządowej. Zasady ujmowania na kontach księgowych operacji związanych z: funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami, przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje.

Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Prawo o stowarzyszeniach
Komentarze: 1