samodzielna nauka księgowania chomikuj


Wartości niematerialne i prawne Podstawą prawną uznawana

Wartości niematerialne i prawne. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0