uchwała rady miasta krakowa użytkowanie wieczyste


Gmina i uchwała rady gminy z mocą wsteczną

Gmina i uchwała rady gminy z mocą wsteczną znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy akt prawa miejscowego prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2