Użyteczność rachunku przepływów pieniężnych


Zastosowanie Międzynarodowych

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości. Zmiany w zasadach wyboru firmy audytorskiej komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne za miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, zyskania innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1