w szczególności te przechowywane w archiwach


czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD? dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2